Skip links

Preču zīmes

Preču zīmes

American Express nosaukums un logotips, American Express® kredītkaršu attēli un dizains, kā arī cita veida saturs, kas atrodams šajā vietnē, ir American Express tirdzniecības zīmes un intelektuālais īpašums. Banka Citadele lieto American Express tirdzniecības zīmes un domēna nosaukumu atbilstoši licencei.