Skip links

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Piekļuve šai interneta mājas lapai liecina par to, ka Jūs atzīstat šos noteikumus, piekrītat tiem un apņematies tos ievērot.

Bankas Citadele noteikumi un prasības

 

Pēdējā maiņa: 2013. g. 23. septembrī

 

Banka Citadele nosaka, ka visi tie, kas apmeklē interneta resursus un Vietnes, kur ir minēti American Express produkti un pakalpojumi, ņem vērā šajā dokumentā minētos noteikumus un prasības. Apmeklējot šo interneta resursu, Jūs apliecināt, ka akceptējat šos noteikumus un prasības.

 

1. VIETNES ĪPAŠNIEKS

 

Šī interneta Vietne pieder un to pārvalda banka Citadele, kura ir saņēmusi licenci no American Express. Uzņēmums American Express, tā meitas uzņēmumi un tā filiāles (American Express) neuzņemas nekādu atbildību par šo Vietni.

 

2. LIKUMI UN NOTEIKUMI

 

Šīs Vietnes apmeklētājs un lietotājs ir pakļauts visiem piemērojamiem starptautiskajiem, federālajiem, valsts un vietējiem likumiem un noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 

3. AUTORTIESĪBAS/TIRDZNIECĪBAS ZĪMES

 

Vietnē izmantotās tirdzniecības zīmes, logotipi un pakalpojuma zīmes (Zīmes) attiecīgi pieder bankai Citadele, American Express un citām pusēm. Lietotājs Zīmes nedrīkst izmantot jebkādām vajadzībām, tajā skaitā, bet ne tikai attiecībā uz meta tagiem, kas izvietoti citās interneta lapās vai vietnēs, ja vien nav saņemta iepriekšēja un rakstiska atļauja no bankas Citadele, American Express, vai jebkuras trešās puses, kurai pieder Zīmes. Autortiesības aizsargā visu informāciju un saturu, t.sk. programmatūru, kādu var saņemt no Vietnes (Saturs).  Lietotāji Vietnē atrodamo Saturu nedrīkst modificēt, kopēt, izplatīt, publicēt, pārdot, licenzēt, vai lietot, lai radītu derivatīvus, ja tas tiek darīts komerciāla vai publiska rakstura vajadzībām.

 

 

4. BEZ GARANTIJĀM

 

ŠAJĀ VIETNĒ ATRODAMAIS SATURS, PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI, KĀ ARĪ TIE, KAS IEGŪTI SAISTĪTĀ INTERNETA VIETNĒ (SAISTĪTA VIETNE), TIEK PIEDĀVĀTI TĀDI, KĀ TIE IR, BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TAJĀ SKAITĀ, BET NETIKAI, NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PREČU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAI VAJADZĪBAI, ĪPAŠUMTIESĪBĀM, TIESĪBU PĀRKĀPUMIEM, DROŠĪBAI VAI PRECIZITĀTEI.

 

JA VIEN TAS NAV PAREDZĒTS ATTIECĪGAJĀ PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ, BANKA CITADELE UN AMERICAN EXPRESS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM, KĀDI RODAS TĀPĒC, KA LIETOTĀJS IR UZTICĒJIES SAISTĪTĀ VIETNĒ ATRASTAJAI INFORMĀCIJAI VAI ARĪ IR PAĻĀVIES UZ PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KAS IEGŪTS NO TĀDAS VIETNES.  LIETOTĀJS IR PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR PĀRLIECINĀŠANOS, KA VIETNĒ VAI SAISTĪTĀ VIETNĒ IEGŪTS VIEDOKLIS, PADOMS VAI CITA VEIDA SATURS IR PRECĪZS, PILNĪGS UN LIEDERĪGS.  LŪDZAM IZMANTOT ATBILSTOŠA PROFESIONĀĻU PADOMU, LAI IZVĒRTĒTU KONKRĒTO VIEDOKLI, PADOMU, PAKALPOJUMU VAI CITA VEIDA SATURU.

 

 

5.  ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA ATTIECĪBĀ UZ VIETNES LIETOŠANU

Banka Citadele un American Express atsakās no jebkāda veida atbildības (neatkarīgi no tā, vai tās pamatā ir līgums, delikts, noteikta atbildība vai cits pamats) par tiešajiem, netiešajiem, nejaušajiem zaudējumiem , kādi rodas saistībā ar Vietni un tās lietošanu (arī tad, ja banka Citadele un American Express ir bijuši informēti par šādu zaudējumu iespējamību), t.sk. arī atsakoties no atbildības par jebkādiem vīrusiem, kādi, iespējams, inficē lietotāja datortehniku.

 

 

6. KOMUNIKĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

 

Ja vien likumā nav paredzēta cita kārtība, banka Citadele nodrošinās konfidencialitāti caur Vietni veiktai komunikācijai, kurā ietverta lietotāju personīgā informācija un kura tiek nosūtīta tieši banka Citadele.  Konfidencialitātes prasība neattiecas uz ierakstiem ziņu lapā vai tērzēšanas telpā.  Banka Citadele drīkst, bez jebkāda veida atbildības, jebkādiem mērķiem pēc tās ieskatiem izmantot šāda veida informāciju (t.sk. idejas, koncepcijas, zināšanas u.c. veida intelektuālais īpašums) un to nosūtīt jebkurai trešajai pusei, tai skaitā, bet ne tikai, mātes uzņēmumam, meitas uzņēmumiem, filiālēm vai American Express,  nodrošinot, kas tas tiek darīts atbilstoši likuma prasībām.

 

7. INFORMĀCIJAS IZVIETOŠANA

 

Bankai Citadele un American Express nav nekāda pienākuma pārbaudīt ziņas, informāciju vai saturu, kuru lietotāji izvieto Vietnē, un tā neuzņemas nekāda veida atbildību par šiem izvietojumiem. Neskatoties uz to, banka Citadele drīkst pārbaudīt Vietni un noraidīt vai dzēst komentārus, kuros konstatēts/i:

a) Teksts, kas ir nelikumīgs, kaitniecisks, draudošs, apvainojošs, godu un cieņu aizskarošs, vulgārs, zaimojošs, rasistisks, etniski aizvainojošs, vai arī citā veidā nepieņemams, tai skaitā, bet ne tikai, materiāli, kas radītu pamatu civilprasībai, vai kuros ir mudinājums rīkoties krimināli, vai citādi pārkāpt jebkuru vietēju, valsts, nacionālu vai starptautisku likumu;

b) Jebkāda veida reklāmas materiāli vai sludinājumi;

c) Teksts, kuru izvietojis kāds, kas izliekas esam par citu personu;

d) Personīga informācija,  kā piemēram telefona numuri, pases numuri, kontu numuri, adreses vai atsauksmes no darba devējiem;

e) Teksts, kuru izvieto cilvēks, kas nav bankas Citadele vai American Express darbinieks, bet izliekas par tādu esam, ja tekstā ir iekļauta konfidenciāla informācija par banku Citadele un/vai American Express;

f) Teksts, kurā ir piedāvātas nelikumīgas ar autortiesībām pasargātas vai privātas informācijas lejupielādēšanas iespējas;

g) Vairākus tekstus, kuru viens un tas pats lietotājs ir izvietojis vairākās sadaļās, bet ar to pašu vai līdzīgu saturu;

h) Jebkāda veida ķēdes vēstules.

 

8. PERSONĪGIE DATI

 

Lietotājs atzīst, ka caur Vietnes izmantošanu bankai Citadele iesniedzot jebkāda veida personīgu vai ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju, lietotājs dod atļauju minēto informāciju pārraidīt pāri robežām, lai veiktu informācijas apstrādi atbilstoši bankas Citadele biznesa praksei.

 

Lietotājam jāapzinās, ka Saistītās Vietnēs var būt personisko datu izmantošanas noteikumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem. American Express un banka Citadele neuzņemas nekāda veida atbildību par šādiem noteikumiem un konkrēti atsakās no jebkādas atbildības par tiem.

 

9. NOTEIKUMU GROZĪŠANA

 

Banka Citadele saglabā tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus, kas lietotājam ir saistoši unun banka Citadele ir tiesīga paļauties, ka lietotājs ir iepazinies ar šādiem grozījumiem .

 

10. NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

 

Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā banka Citadele un American Express saglabā tiesības izmantot visus likumiskos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, t.sk. bloķēt lietotāja pieeju šai Vietnei.

 

11. PIEEJA AR PAROLI PASARGĀTĀM UN DROŠĀM VIETNES SADAĻĀM

 

Pieeja ar paroli pasargātām un/vai citādi aizsargātām Vietnes sadaļām ir atļauta tikai autorizētiem lietotājiem. Ja minētajām sadaļām cenšas piekļūt neautorizēta persona, to var uzskatīt par noziedzīgu nodarījumu.